Lerarenbonus

Personeelsleden basisonderwijs en secundair onderwijs die nog geen pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben en een lerarenopleiding volgen om een pedagogisch bekwaamheidsbewijs te behalen, hebben met volledig behoud van hun loon, recht op een lerarenbonus in de vorm van een wekelijkse vermindering tot 3 uur van hun opdracht. De instelling waar het personeelslid de lerarenbonus opneemt, heeft recht op vervanging, volgens de gewone vervangingsregels.

Meer info vind je op de webpagina over de lerarenbonus.