Buitengewoon onderwijs

In het buitengewoon onderwijs van de scholengemeenschap lopen ongeveer 600 kleuters, kinderen school. Ongeveer 110 onder hen volgen het gewoon onderwijs met ondersteuning van leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs (geïntegreerd onderwijs - GON).

Bent u op zoek naar een school uit het gewoon onderwijs? Klik dan hier. 

Handelingsplan

Naast algemeen geldende opvoedingsdoelen gaat binnen het buitengewoon onderwijs bijzondere aandacht naar de specifieke opvoedingssituatie van elke individuele leerling. De spil in dit gebeuren is het individuele handelingsplan (IHP) waarin voor elke leerling de te volgen opvoedings- en onderwijsweg wordt uitgestippeld op basis van de mogelijkheden van de leerling.

Pedagogische begeleidingsdienst

Nicolas Vandeweerd, Sectorverantwoordelijke welzijn en buitengewoon onderwijs - Bestuurder.
Kathy De Schinckel, pedagogisch begeleidster buitengewoon basisonderwijs.
Koen Van Canegem, pedagogisch begeleider buitengewoon secundair onderwijs.