Aanvraagformulier vakbondspremie

Vakbondspremie

onderwijsvakbonden, je kan een deel van je lidgeld terugkrijgen in de vorm van een vakbondspremie.         
Hoeveel je ontvangt hangt af van de duur van je lidmaatschap. Was je een heel kalenderjaar lang aangesloten, dan ontvang je de volledige premie voor dat jaar.

Hoe vraag je een vakbondspremie aan?

Salarissimulator

Hoeveel verdien ik in onderwijs? 

Simuleer je bruto- en nettosalaris in 2 stappen met de salarissimulator 
Voor wie nog niet werkt in onderwijs of verandert van functie in basis- en secundair onderwijs.

simulator

Zij-instromers

Geldelijke validering van ervaring als werknemer of zelfstandige voor knelpuntambten en -vakken voor zijinstromers.

meer info

Lerarenbonus

Personeelsleden basisonderwijs en secundair onderwijs die nog geen pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben en een lerarenopleiding volgen om een pedagogisch bekwaamheidsbewijs te behalen, hebben met volledig behoud van hun loon, recht op een lerarenbonus in de vorm van een wekelijkse vermindering tot 3 uur van hun opdracht. De instelling waar het personeelslid de lerarenbonus opneemt, heeft recht op vervanging, volgens de gewone vervangingsregels.

Meer info vind je op de webpagina over de lerarenbonus.